Փաթեթավորման թաղանթներ ոչ տպագրված
Ոչ տպագրված պ/է թաղանթներ

Այս տոպրակների շնորհիվ կարելի է փաթեթավորել զովացուցիչ ըմպելիքների արկղեր: Շատ հաճախ օգտագործվում են գյուղատնտեսության մեջ` ջերմոցներում, ինչպես նաև ապակիները փակելու համար:

Այս բաժնում ներկայացված թաղանթների լայնությունը կարող է հասնել մինչև 150 սմ: