Փաթեթավորման համար նախատեսված գծային տպագրությամբ
Տպագրված տոպրակներ

Հետևյալ տոպրակները ունեն համեմատաբար ցածր ինքնարժեք քան Փաթեթավորման համար նախատեսված ֆոտո տպագրությամբ տոպրակները:

Յուրաքանչյուր պատվերի դեպքում հաշվարկվում է տոպրակի ինքնարժեքը առանձին, քանի որ գները փոփոխվում են` կախված տոպրակների չափերից և հաստությունից: